Uitvaart en belastingen


Na het overlijden krijgt u ook te maken met de Belastingdienst. Voor de overledene moet de laatste belastingaangifte voor de inkomstenbelasting (IB) gedaan worden. Het kan verstandig zijn om deze IB-aangifte samen met die van uzelf te doen, indien u (fiscaal) partner was van de overledene. U kunt namelijk belasting terugkrijgen of besparen. Na overlijden stuurt de belastingdienst u automatisch een F-biljet toe, waarop u kunt aangeven na afloop van het kalenderjaar de IB-aangifte van de overledene te willen doen. Kosten in verband met het overlijden zijn `buitengewone lasten`. U kunt ze als aftrekpost opvoeren. De naturaverzekering is alleen aftrekbaar in de jaren/het jaar dat de premie/koopsom wordt betaald.

Daarnaast kunt uzelf te maken krijgen met de aangifte van successierechten voor uw aandeel in de erfenis. Voor deze aangifte van zogenaamde erfenisbelasting ontvangt u een formulier van de belastingdienst. Zo niet, dan bent u verplicht die zelf aan te vragen als u denkt successierechten verschuldigd te zijn. Aangifte vindt in de regel plaats binnen 8 a 12 maanden na het overlijden. Informatie bij de Belastingtelefoon 0800 - 0543, Belastingdienst (www.belastingdienst) of (tegen betaling) bij een belastingconsulent.